Grade-R

Grade-R leidt op tot wat je bij ons een kleuterjuf zou noemen. Het is een officieel diploma dat behaald kan worden. De overheid stimuleert diplomering met name voor de begeleiding van kinderen van 4 en 5 jaar. Meer het Grade-R –teachers betekent kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor jonge kinderen. Want hoe vroeger kinderen onderwijs krijgen, hoe grotere de kans op een goede ontwikkeling en toekomst is.

Aan de andere kan zijn Grade-R leraressen ook belangrijk voor de financiele zelfstandigheid van de creche. Door Grade-R docenten in dienst te hebben ontvangt de crèche een extra toelage van de gemeente. Een belangrijke aanvulling op de toch al krappe begroting van een crèche. Ook hier gaan de kosten voor de baten uit. Eerst moeten de docenten een opleiding volgen om de vereiste diploma’s te halen. Pas daarna komt de crèche in aanmerking voor de toelage. Onze stichting ondersteunt de crèche financieel tot het moment dat zij de toelage van de gemeente ontvangt.

 

U kunt ons steunen met een donatie of door vriend te worden van Mzamomhle. Meer weten? Lees hier.


Ogenblik a.u.b. ...